Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn
Adresse
Mobiltelefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger at vi kan kontakte dig pr. Telefon, Mail eller SMS med informationer om din ordre.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos PetSnack og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er
gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens $ 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger.
100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres.
Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger.
Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang

Direktøren og salgspersonalet hos PetSnack har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.petsnack.dk er Direktør Brian Lindemose Nymark.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til www.petsnack.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos PetSnack har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til PetSnack via e-mail info@petsnack.dk.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til
PetSnack via e-mail info@petsnack.dk.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen.
Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering