ECA – Kemifri rengøring

Toucan ECO E-spray

Vores mindste ECA generator, der producerer 330 ml ECA på 4 minutter i styrke 160 ppm (Hypoklorsyre)

Toucan Renew

Vores semiprofessionelle ECA generator, der producerer 2 liter ECA på 5 minutter i styrke 250 ppm (Hypoklorsyre)

Hvad er ECA..?

ECA dannes ved elektrolyse af en opløsning af salt (NaCl) og vand (H­2O) og herved dannes et supereffektivt desinfektionsmiddel (HOCl eller Hypoklorsyre) med dokumenteret effekt overfor en lang række mikroorganismer (Bakterier, Sporer, Gær og Skimmel, Virus, Mycoplasma mm.). Hypoklorsyre dannes i dyr (og menneskers) ved at immunforsvaret, når det opdager en infektion, sender de hvide blodlegemer til det inficerede områder hvor de så producerer Hypoklorsyre. Hypoklorsyre er altså naturens eget desinfektionsmiddel og der ses ingen negative effekter ved brug af ECA og der kræves heller ikke brug af værnemidler ved brug og det skal ikke aftørres efter brug og det hverken ”svider eller klør” ved kontakt med hud.

Anvendelsesmuligheder

ECA anvendes som rens af sår og rifter, som øjenskyl, mod hudlidelser, betændelsestilstande og generelt for at mindske smittespredning. ECA kan også anvendes som et traditionelt rengøringsmiddel i de områder hvor dit kæledyr opholder sig. ECA har også gode lugtreducerende egenskaber fx ved eliminering af lugt fra urin eller afføring. ECA kan også anvendes til desinfektion af drikkevand til dyr (ca. 2 ppm) for at undgå vækst af alger mm. og det fungerer også rigtig godt til vask af mad- og drikkevands beholdere. ECA anvendes i dag af Landbruget, Dyrlæger, Kenneler, Saloner og af private kældedyrs ejere som et universelt desinfektionsmiddel til forebyggelse og behandling af mikroorganisme relaterede lidelser hos dyr.

Blandingsforhold for at opnå ca. 2 ppm i drikkevand til dyr

12,5 ml ECA 160 ppm (fra E-spray) pr. liter drikkevand
8 ml ECA 250 ppm (fra Renew) pr. liter drikkevand
Afmåling af ECA gøres nemt med en Pipette

Godkendelser

ECA er artikel 95 godkendt under den Europæiske Kemikalie Forordning som pt1 (Human hygiejne), pt2 (Generelle overflader), pt3 (Veterinære område), pt4 (Fødevarekontakt overflader), pt5 (Drikkevand til mennesker og dyre). Toucan ECA produkter er registreret hos Miljøstyrelsen og er godkendt af Fødevarestyrelsen bla. til yverhygiejne (mastitis behandling) og har gennemgået en lang række EN-Studier for at dokumentere effekten.

ECA er artikel 95 godkendt

Download PDF

EN-Studier